خدمات آزمایشگاهی

گرفتن جواب آزمایش از آزمایشگاها    تحویل نمونه آزمایش به آزمایشگاه ها و سایر کارهای مرتبط

 

امر پیک موتوری باعث جلوگیری از ترددهای بی مورد مردم و وسایل نقلیه موجبات کاهش ترافیک شهری و کاهش هزینه حمل و نقل و همچنین حداکثر بهره وری موجوب می شود. شرکت پیک موتوری اعتماد برای آسودگی شما در انجام کارهای آزمایشگاهی  هم آماده ارائه خدمات زیر می باشد:

 

  • گرفتن جواب آزمایش از آزمایشگاها
  •  تحویل نمونه آزمایش به آزمایشگاه ها
  • سایر کارهای مرتبط

 

نکته: اگر خدمات مورد نظر شما در این زمینه در لیست موجود نبود ، کافیست با ما تماس بگیرید تا در صورت امکان آن محصول را هم خدمت شما ارئه کنیم.

دانلود اپلیکیشن