بانکی و اداری

نقد چک کردن چک ، پرداخت قسط ، پرداخت قبوض جرایم رانندگی و….

 

امر پیک موتوری باعث جلوگیری از ترددهای بی مورد مردم و وسایل نقلیه موجبات کاهش ترافیک شهری و کاهش هزینه حمل و نقل و همچنین حداکثر بهره وری موجوب می شود. شرکت پیک موتوری اعتماد برای آسودگی شما در کارهای بانکی و اداری هم آماده ارائه خدمات زیر می باشد:

  • نقد چک کردن چک
  • پرداخت قسط
  • پرداخت قبوض جرایم رانندگی
  • انجام مناساحساب از شهرداری
  •  عوارض خودروها
  • انجام ارسال و مراسلات بانک ها

 

نکته: اگر خدمات مورد نظر شما در این زمینه در لیست موجود نبود ، کافیست با ما تماس بگیرید تا در صورت امکان آن محصول را هم خدمت شما ارئه کنیم.

دانلود اپلیکیشن